Vendepunkt
Hovedside |Solholmen-hjem | Beboerinfo | Inntak | Besøkende | Personalet | Kontakt |
   

- Solholmen overgangsbolig

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Besøkende

Besøkende må søke skriftlig på eget skjema, som oversendes fra beboer, og deretter sendes pr. post til Solholmen. Vedkommende får skriftlig svar, og kan deretter bestille besøk, som avtales gjennom sentralen på Solholmen senest dagen før. Besøkstidene er man-fre kl.17.30-20.30 og lør-søn kl.10-20. Beboeren kan ha inntil 3 personer på besøk av gangen. Besøk kan vare opptil tre timer. Besøkstillatelse og legitimasjon må kunne fremvises. Når besøket avsluttes skal besøkende melde fra til personalet.

Barn under 15 år skal alltid ha følge av annen voksen. Barn 15-18 år kan komme alene, men må da ha skriftlig samtykke fra foresatte. Det er ikke spesielt tilrettelagt for besøk av barn.

Besøk mottas på innsattes rom eller på eget besøksrom.

Ved spørsmål om hva den besøkende har lov til å ta med seg inn, ta kontakt med personalet. 

Berusede personer, eller personer som mistenkes for å være beruset, vil bli avvist.

     
     
 

 
Telefon: 38 12 09 40
E-post: postmottak-8431@kriminalomsorgen.no
Solholmen overgangsbolig
Besøksadresse: Krossevn.2, 4617 Kristiansand
Postadresse: Postboks 4604, 4673 Kristiansand