Vendepunkt
Hovedside |Solholmen-hjem | Beboerinfo | Inntak | Besøkende | Personalet | Kontakt |
   

- Solholmen overgangsbolig

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Inntak

Søknadskjema

Ved inntak vektlegges positiv utvikling og egeninnsats gjennom hele soningen. Opphold ved overgangsboligen kan innvilges når straffedømte har et særskilt behov for bo og/eller sosialtrening, planlegging av løslatelse og nettverksarbeid. Beboere ved Solholmen får 30 permisjonsdøgn i året (det er mulig å søke om inntil 50 permisjonsdøgn i året) samt mulighet for 10 timer korttidspermisjon pr. uke. Straffedømte med bostedsadresse eller familie i Agder fylkene vil bli prioritert.

Søknad
For at en søknad til overgangsboligen skal kunne behandles mest mulig effektivt bør den inneholde:

 • Egensøknad med personalia.(samt inneholde bakgrunn og motivasjon for å søke)
 • Uttalelse fra kontaktbetjent.
 • Kopi av dom.
 • Anbefaling fra fengselsrådet.
 • Fremtidsplan som inneholder kortsiktige og langsiktige mål.
 • Eventuelle uttalelser fra andre som for eksempel psykolog, helsepersonell, arbeidsgiver etc.
 • Hendelsesjournal.
 • Fangejournal.
 • Dokumentasjon på eventuell programvirksomhet.
 • Andre relevante opplysninger.
Hvem kan søke?
Søker må:
 • I utgangspunktet ikke ha mindre enn 3 mnd, og ikke mer enn 12 måneder igjen til prøveløslatelse.
 • Ha permisjonstid og ha gjennomført en ordinær permisjon uten merknader.
 • Ha klart dagtilbud i form av enten arbeid, skole, eller annen sysselsetting.
 • Ha klart botilbud ved permisjon. (kan unnvikes)
Det vil bli gjennomført inntakssamtale med aktuelle kandidater.
     
     
 

 
Telefon: 38 12 09 40
E-post: postmottak-8431@kriminalomsorgen.no
Solholmen overgangsbolig
Besøksadresse: Krossevn.2, 4617 Kristiansand
Postadresse: Postboks 4604, 4673 Kristiansand