Vendepunkt
Hovedside |Solholmen-hjem | Beboerinfo | Inntak | Besøkende | Personalet | Kontakt |
   

- Solholmen overgangsbolig

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Solholmen overgangsbolig

Solholmen overgangsbolig er et tilbud til straffedømte menn og kvinner med minimum 3 mnd og inntil 1 år igjen av straffegjennomføringen. Straffedømte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavt sikkerhetsnivå, til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført.

*

Solholmen overgangsbolig ligger på Grim ca 1,5 km fra Kristiansand sentrum, og består av et bygg med en helt ny beboerenhet med 15 hybler, som sto ferdig desember 2009. En av disse hyblene er i tillegg tilrettelagt for funksjonshemmede, alternativt par. Solholmen ligger i et etablert boligområde nær butikker, flotte turområder, og har i tillegg gode bussforbindelser.

Solholmen overgangsbolig ligger administrativt under Kristiansand fengsel som en avdeling med egen leder og nestleder. Ansatte er bestående av personell med både sosialfaglig og fengselsfaglig bakgrunn, og det er en jevn fordeling mellom kvinner og menn.

Solholmen overgangsbolig jobber etter et såkalt normaliseringsprinsipp, hvilket betyr at det forsøkes å tilrettelegge forholdene ved boligen så tett opp til samfunnet for øvrig, samtidig som beboerne må forholde seg til klare regler og retningslinjer som er i samsvar med kriminalomsorgens øvrige lovverk.

Hovedmålet vårt er å gjøre overgangen fra fengsel tilbake til samfunnet så smidig som mulig for de straffedømte, slik at disse skal være best mulig i stand til å leve et lovlydig liv etter løslatelsen. De straffedømte må ha tilbud om arbeid eller skole på dagtid, og har i tillegg mulighet til å søke permisjon på kvelder og helger for å knytte kontakt med familie eller øvrig sosialt nettverk, hvis dette anses som formålstjenlig.

 

     
     
 

 
Telefon: 38 12 09 40
E-post: postmottak-8431@kriminalomsorgen.no
Solholmen overgangsbolig
Besøksadresse: Krossevn.2, 4617 Kristiansand
Postadresse: Postboks 4604, 4673 Kristiansand