Vendepunkt
Hovedside
   

- Visjon og vyer

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sandaker overgangsbolig

Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet. Sandaker overgangsbolig ligger i Oslo kommune og har ordinær kapasitet på 16 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til overgangsboligen?
Sandaker overgangsbolig ligger ved Sandakersenteret på Thorshov, i underetasjen av en vanlig boligblokk og er en del av Sandaker borettslag.

Hva må den innsatte ha med seg?
Innsatte kan ha med seg klær og toalettartikler. Omfanget av nødvendige bruks- og prydgjenstander må begrenses av hensyn til størrelsen på beboelsesrommene. Innsatte bør ha med seg penger slik at han i løpet av første dag i Sandaker overgangsbolig kan handle inn nødvendige matvarer.

Hva kan den innsatte ha med seg?
Den innsatte kan ha med seg TV, radio/stereoanlegg, mobiltelefon og tobakksvarer. Innsatte kan kun ha med seg en begrenset mengde med hobby og fritidsutstyr av hensyn til begrenset lagerkapasitet.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?
Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i overgangsboligen?
Sandaker overgangsbolig driver med arbeids- og sosialtrening. Dette betyr at alle beboerne må holde orden på sitt rom, stå opp om morgenen selv, vaske egne klær og lage mat selv. Dette betyr at de også må foreta egne innkjøp.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Beboerne har tilgang til en telefonautomat plassert i overgangsboligen. De har også anledning til å ha én mobiltelefon. Denne er registrert og godkjent av kriminalomsorgen.

Hvilke programtilbud har man ved overgangsboligen?
Hver enkelt beboer får en kontaktperson som de jobber sammen med om løslatelsesrelaterte temaer som blant annet følger av fremtidsplanen. Dette er temaer som arbeid, bolig, nettverk, rus, kriminalitet og gjeld. Det drives ikke noe konkret programtilbud ved overgangsboligen, men det er fokus på miljøarbeid. Tanken er positiv påvirkning, bevisstgjøring og å legge forholdene til rette for endring. Sandaker overgangsbolig tilbyr også for enkelte straffegjennomføring utenfor fengsel med særlige vilkår, samt oppfølging av prøveløslatte som ilegges møteplikt.

Hvilket skoletilbud gis til innsatte i overgangsboligen?
Det er et vilkår for soning i overgangsbolig at innsatte har et arbeids- eller skoletilbud på dagtid utenfor overgangsboligen. Det betyr at en innsatt som har behov for skolegang i utslusingsfasen fra fengsel, kan bo i overgangsbolig og delta i vanlig undervisning i ordinære utdanningsinstitusjoner på alle nivå - fra grunnskole til og med universitetsnivå.

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i overgangsboligen?
Beboerne ved overgangsboligen kan ha besøk inntil tre ganger per uke. Beboerne skriver hvem de ønsker å ha besøk av på en besøksliste, og kriminalomsorgen sender listen for sjekke vedkommende opp mot politiets straffesaksregister. På bakgrunn av dette blir besøket innvilget eller avslått. Når besøket er godkjent, må besøkende vise legitimasjon og underskrive informasjon/betingelser for besøk. Beboerne skal alltid varsle eller be om besøk, og overgangsboligen har anledning til å avvise dette.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Besøkstider er mandag tom fredag kl: 17.00.- 21.30. Lørdag og søndag kl: 12.00.-21.30.

     
     
 

 
Telefon: 22 15 19 03, Telefaks: 22 22 52 32
E-post:
Sandaker overgangsbolig
Åsengate 8d, 0480 Oslo,