logo
Hovedside | Lyderhorn-Hjem | Beboer/Pårørende | Personalet | Søke til overgangsboligen | Innhold | Kontakt
   

- vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Søknadsprosessen
Lyderhorn overgangsbolig

pil
Søknad om overføring til Lyderhorn overgangsbolig leveres til avdelingen/fengselet du er i, med vedlegg fra kontaktbetjent og fremtidsplan. Det er ikke mulig å starte straffegjennomføringen i Lyderhorn overgangsbolig
pil
pil

  Min 3-6 mnd til løslatelse ved overføring til overgangsboligen

  Full sysselsetting på dagtid
  1) Skole
  2) Arbeid (normal lønn og arbeidstid)
  3) Annet tiltak

  Et reelt behov for bo- og sosieltrening

  I permposisjon, må ha gjennomført en permisjon uten svikt før overføring til overgangsboligen

  Være villig til å gjennomføre program.

  Være villig til å jobbe aktivt med det du er dømt for og løslatelsen din

  SØKE I GOD TID

pil
 
Søknaden saksbehandles i fengselet/avdelingen.
De skriver innstilling til søknaden.
 
pil
 
Søknaden sendes til  Lyderhorn overgangsboligen uavhengig av om innstillingen fra ditt fengsel/avdeling er positiv eller negativ
 
pil
       
Søknaden vurderes av overgangsboligen
pil
Negativ vurdering
pil
Avslag på søknad
pil
     
Positiv vurdering
     

Vedtaket kan påklages til Kriminalomsorgen region vest. Klagefristen er 7 dager fra underretningen om vedtaket er mottatt

pil
pil
     
Ansatt ved overgangsboligen kommer/ringer for å intervjue deg
     
pil
 
Ansatte skriver innstilling basert på din søknad, dommen og intervjuet
pil
Fengselsleder saksbehandler
pil
Negativ vurdering
pil
Avslag på søknad om plass ved overgangsboligen
pil
       
Positiv vurdering
       
pil
 
pil
       

Inntil 1 år igjen før løslatelse:
SØKNADEN INNVILGES,
PLASS TILDELES

 

1-2 år igjen før løslatelse,
innstillingen går til Regionen for avgjørelse

  Søknadsprosessen i PDF

 

     
     
 

 
Telefon: 55 50 10 20, Telefaks: 55 50 10 29
E-post: lyderhorn.overgangsbolig@kriminalomsorg.no
Lyderhorn overgangsbolig, Postboks 34, 5848 BERGEN
Besøksadresse: Gravdalsveien 240