logo
Hovedside | Lyderhorn-Hjem | Beboer/Pårørende | Personalet | Søke til overgangsboligen | Innhold | Kontakt
   

- vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikk her og få vite mer om besøk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LYDERHORN OVERGANGSBOLIG -  vendepunkt gjennom målrettet samarbeid
Formålet med Lyderhorn overgangsboligen er å være et tilbud for beboere som har et særskilt behov for bo- eller sosialtrening, planlegging av løslatelse, nettverksamarbeid m.m.
Ved inntak vektlegges positiv utvikling, egeninnsats gjennom hele soningen og ønske om endring av livsførsel. 

Lyderhorn overgangsbolig er et tilbud til straffedømte ved slutten av straffegjennomføringen. Straffedømte kan ikke starte soningen i overgangsboligen, men overføres fra fengsel med høyt eller lavt sikkerhetsnivå når en del av straffen er gjennomført.

Ved foten av Lyderhorn, ett av Bergens syv fjell ligger Lyderhorn overgangsbolig idyllisk til i Gravdal, midt i et etablert boligområde med den ærverdige Komandantboligen som nærmeste nabo.

- Overgangsboligen skal være et sted der de innsatte skal lære å komme tilbake til samfunnet igjen. Det er de som har hatt en positiv utvikling i fengselet som får bo her, og formålet er å motvirke ny kriminalitet, sier regiondirektør Per Sigurd Våge i Kriminalomsorgen region vest. - Her skal de innsatte lære seg å styre sin egen husholdning, mens de går på skole eller arbeider. Vi håper dette skal gi dem muligheten til å bygge opp et nytt nettverk.

Kvinner og menn
Overgangsboligen har 16 hybler med plass til inntil 18 personer. Det er mulighet for både kvinner, menn og par å søke. Hyblene inneholder det mest nødvendige av utstyr samt eget kjøkken og bad.

Vårt verdigrunnlag er basert på at vi:
-Tror at alle domfelte kan forandre sin atferd
-Tror at endret måte å tenke på gir endret atferd.
-Tror at domfelte er vår viktigste allierte i kampen mot kriminalitet.
-Tror at aktiv og endringsdyktig kriminalomsorg gir økt sikkerhet for person og samfunn.

Informasjonsfolder i PDF

     
     
 

 
Telefon: 55 50 10 20, Telefaks: 55 50 10 29
E-post: lyderhorn.overgangsbolig@kriminalomsorg.no
Lyderhorn overgangsbolig, Postboks 34, 5848 BERGEN
Besøksadresse: Gravdalsveien 240