logo
Hovedside | Lyderhorn-Hjem | Beboer/Pårørende | Personalet | Søke til overgangsboligen | Innhold | Kontakt
   

- vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Individuell oppfølging

Det legges stor vekt på individuell oppfølging av samtlige beboere. Ved innflytting retter vi umiddelbart fokus på beboerens løslatelse og hvordan vi best kan tilrettelegge for at denne skal gå bra. Vi ønsker å opprette et nært samarbeid med øvrige forvaltningsorganer slik at overgangen fra fengsel til frihet kan forberedes så godt som mulig. Alle får 30 permisjonsdøgn i året (det er mulig å søke om inntil 50 permisjonsdøgn) samt 10 timer kortidspermisjon pr. uke. Alle beboere har frigang til skole, arbeid eller annen sysselsetting.

Informasjon til den besøkende

Lyderhorn overgangsbolig er en overgangsbolig med lavt sikkerhetsnivå hvor beboerne har anledning til å ta imot besøk av sine nærmeste og andre som det har betydning for dem å ha kontakt med.

Vi har besøksdager alle dager foruten tirsdager.
Beboeren er ansvarlig for at besøkende er opplyst om gjeldende regler for gjennomføring av besøk. Berusede personer, eller personer som mistenkes for å være beruset, vil bli avvist.

Vi ber om at du som har fått tilsendt besøkstillatelse leser nøye igjennom følgende informasjon
og informasjonen på selve tillatelsen:

 • Husk å ta med besøkstillatelse og legitimasjon. Dersom dette ikke kan fremvises vil du bli avvist.
 • Barn skal være under tilsyn av besøkende under hele oppholdet.
 • Uregelmessigheter eller brudd på reglene kan medføre inndragelse av besøkstillatelse og nekt av fremtidige besøk.

Alle som ønsker å komme på besøk til en beboer ved Lyderhorn overgangsbolig må selv søke om besøkstillatelse. Dette fordi den søkende skal vite at de blir sjekket opp i politiregisteret.

Søknaden må sendes til:

Lyderhorn overgangsbolig
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 Sandnes

Last ned i pdf: Informasjon til besøkende, Søknadskjema: Søknad om besøk

Vel møtt som besøkende ved Lyderhorn overgansbolig.

Hybelen

Hver innsatt bor på egen hybel og har selv annsvar for all matlaging og rengjøring av hybelen.
Hyblene varierer noe i størrelse og er møblert med følgende:

 • seng
 • stol evt. sofa
 • kjøkkenbord m/stoler
 • salongbord ( mindre bord på de små hyblene)
 • tv-benk
 • hylle

Badet innehar standar utstyr. Du må selv holde toalettpapir, toalettartikler, håndklær o.l. 
Kjøkkenet består av utstyr til 4 personer og til enkel matlaging.

Den som innehar hybelen blir ansvarlig for tap og/eller hærverk.

Beboeren må selv holde:

 • Mat – den daglige maten
 • Dyne og pute
 • Dyne- og putetrekk
 • Strechlaken - til 90x200 seng
 • Vaskemiddel – til oppvaskemaskin + vaskemaskin + renhold på hybelen
 • Håndklær –  eget bruk + kjøkken
 • Toalettartikler
 • Tv / radio evt. musikkanlegg (OBS! innenfor normal størrelse)

Vi holder:

 • Nødvendige møbler
 • Askebeger – blir utlevert ved behov

Husleie

De som er i arbeid må betale husleie til Lyderhorn Overgangsbolig.

PC/Internett

Du kan etter søknad innvilges bruk av egen PC på hybelen.

Mobiltelefon

Det er tillatt å benytte egen mobiltelefon når dette er avtalt og kontrakt for dette er signert.

 

Det forventes at beboeren deltar på diverse møter og felles renhold, i tillegg til å være en aktiv bidragsyter i miljøet på overgangsboligen. Velkommen til oss!

     
     
 

 
Telefon: 55 50 10 20, Telefaks: 55 50 10 29
E-post: lyderhorn.overgangsbolig@kriminalomsorg.no
Lyderhorn overgangsbolig, Postboks 34, 5848 BERGEN
Besøksadresse: Gravdalsveien 240