vendepunkt
Hovedside |
   

- Visjon og vyer

 

 

 

 

 

 

 

 

logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Arupsgate overgangsbolig

Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet. Arupsgate overgangsbolig ligger i Oslo kommune og har ordinær kapasitet på 20 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til overgangsboligen?
Arupsgate overgangsbolig ligger i Arupsgate 3 i Gamlebyen, Oslo sentrum, omkring ti minutters gange fra Oslo S i østlig retning langs Schweigaardsgate. Nærmeste nabo er Middelalderparken og bispegården.

Hva må den innsatte ha med seg?
Den innsatte må ha med seg gyldig legitimasjon. Innsatte må også ha med seg klær og toalettartikler. Omfanget av nødvendige bruks- og prydgjenstander må begrenses av hensyn til størrelsen på beboelsesrommene. Innsatte bør ha med seg penger slik at han i løpet av første dag i Arupsgate overgangsbolig kan handle inn nødvendige matvarer.

Hva kan den innsatte ha med seg?
Den innsatte kan ha med seg TV, radio/stereoanlegg, PC, mobiltelefon og tobakksvarer. Innsatte kan kun ha med seg en begrenset mengde med hobby og fritidsutstyr av hensyn til begrenset lagerkapasitet.

Hva får den innsatte utlevert?
Arupsgate overgangsbolig har ikke utlån av klær, og innsatte må bruke privat tøy til arbeid, skole, fritid og permisjoner. Innsatte får utlevert dyne og pute samt to sett sengetøy og håndklær.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?
Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Informasjon om straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i overgangsboligen?
Innsatte blir tatt imot av betjent som informerer innsatte om blant annet omvisning i overgangsboligen, internt reglement, underskriving av diverse avtaler og effektliste, utlevering av sengetøy og håndklær, informasjon om oppstart av frigang til arbeid eller skole og obligatoriske renholdsoppgaver i Arupsgate. Dag to starter opp med frigang til arbeid eller skole. Det blir også utarbeidet en frigangsavtale mellom Arupsgate overgangsbolig, arbeidsgiver/skole og innsatte.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i overgangsboligen?
Innsatte gjør alle innkjøp selv i forbindelse med frigang til skole eller arbeid.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan benytte egen mobiltelefon, men kun på beboelsesrom. Det er ikke telefonautomat i Arupsgate overgangsbolig.

Hvilket programtilbud har man ved overgangsboligen?
Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt. 

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i overgangsboligen?
Innsatte leverer liste over de besøkende han ønsker i Arupsgate overgangsbolig. Disse blir rutinemessig kontrollert. Besøk skal finne sted på beboelsesrommet til innsatte.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Innsatte kan ta imot besøk hverdager i tidsrommet kl 17 - 22 og helgedager i tidsrommet kl 10 - 22. Hvert besøk kan være av fem timers varighet.

Hva kan besøkende ha med seg?
Gjester kan ta med mat i helger og ved spesielle anledninger.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Arupsgate overgangsbolig har eget besøksrom for barn, slik at man ikke nødvendigvis må være på innsattes rom.

     
     
 

 
Telefon: 22 08 74 60, Telefaks: 22 08 74 69
E-post:
Arupsgate overgangsbolig
Arupsgate 3, 0192 Oslo,